Belka
Piątek, 14 Grudnia 2018   imieniny: Alfred, Izydor
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do składania wniosków na działania aktywizujące (I nabór) realizowane na terenie Powiatu Łobeskiego.

Data publikacji: 2013-06-25, Data modyfikacji: 2013-07-23
A A AWydrukDrukuj  
 
Nabór wniosków na „małe granty” W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do składania wniosków na działania aktywizujące  (I nabór) realizowane na terenie Powiatu Łobeskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedstawiciele/ członkowie stowarzyszeń, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, klubów oraz grup nieformalnych z terenu Powiatu Łobeskiego. Kwota dostępnych środków wynosi 19.500,00 zł. Możliwe będzie wybranie 26 projektów i przyznanie na każdą operację  jednorazowej  kwoty dofinansowania w wys. 750,00 zł brutto. W czasie trwania naboru należy złożyć wypełniony "Wniosek na działania aktywizujące" - w 1 egz. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, Łobez, ul. Północna 10 Harmonogram naboru wniosków na działania aktywizujące: ü Termin składania wniosków:  24.06.2013 r. - 05.06.2013 r. ü Posiedzenie komisji oceniającej: 08.07.2013 ( poniedziałek) ü Wyniki konkursu opublikowane na www.lobez.org: 09.07.2013 r. ü Realizacja zadań aktywizujących możliwa w terminie: 15.07.2013 - 30.09.2013 Więcej informacji na temat naboru  oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na www.lobez.org. Działanie aktywizujące dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuły projektów na działania aktywizujące, które uzyskały dofinansowania w przykładowym konkursie: ü Chleba naszego powszedniego ü Baba - piec z gliny ü Warsztaty ekologiczno - plastyczne ü "Pielęgnowanie tradycji"  - wieniec dożynkowy ü Warsztaty teatralne ü „Wakacje na wesoło " – warsztaty muzyczne" ü Taniec Estradowy, Tańce w kręgu ü Warsztaty kulinarne - Pieczemy chleb ü Warsztaty witrażu, wykonywanie biżuterii ü Coś z niczego ekologicznego – zajęcia plastyczne dla dzieci ü Szyjemy zabawki i maskotki -warsztaty szycia dla kobiet. ü Młodzieżowe warsztaty z technik Handmade - wakacje czas zacząć ü Warsztaty plastyczne – ozdobne kartki okolicznościowe ü Warsztaty plecionkarskie ü Piłka nożna dobra na wszystko ü "Przyszliśmy tu po kolędzie…" - warsztaty teatralne tradycji kolędniczych ü W zawody z wiatrem … latawce ü Wykonanie wieńca dożynkowego - sianoploty REGULAMIN KONKURSU: „DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE REALIZOWANE W PARTNERSTWIE Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH” Założenia i cel Programu: Program wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców Powiatu Łobeskiego i mają charakter edukacyjny. Jest on prowadzony z myślą o stowarzyszeniach, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej. Program wspiera działania, które: ·         zakładają współdziałanie wnioskodawcy z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, ·         wynikają z konkretnych potrzeb środowiska, ·         mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, ·         przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności ·         będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, ·         będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe Kategoria wnioskodawców - Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Łobeskiego, w tym: stowarzyszeń, rad sołeckich oraz grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złożą 2 osoby (pełnoletnie). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich. Etapy i Kryteria  wyboru: I. Ocena formalna – Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich sprawdza wnioski wg następujących kryteriów: 1.       Wniosek na działanie został złożony w terminie naboru. 2.       Wniosek na działanie jest złożony na formularzu udostępnionym przez LGD, jest czytelny i kompletny, 3.       Wniosek na działanie jest złożony przez stowarzyszenie, radę sołecką lub grupę nieformalną 4.       We wniosku na Działanie zaplanowano zaangażowanie społeczności lokalnej, 5.       Wniosek na Działanie będzie realizowany na obszarze objętym konkursem, 6.       Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo sporządzony (nie zawiera błędów rachunkowych), 7.       Partner ma zaplanowany wkład własny (zalecane) w postaci niefinansowej (usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy organizujących działanie), 8.       W projekcie (w trakcie realizacji lub po zakończeniu) zaplanowano  zorganizowanie spotkania z uczestnikami (w przypadku, gdy uczestnikami są dzieci - z rodzicami) w celu przedstawienia im możliwości uzyskania dofinansowania z PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, 9.       Otrzymane wsparcie w LGD CIW w wys. max 750,00 zł brutto przeznaczone jest wyłącznie na zatrudnienie instruktora (opcjonalnie: wraz za zabezpieczeniem materiałów dla uczestników). LGD CIW nie przekazuje środków organizacji wnioskującej. LGD CIW podpisze umowę zlecenie z instruktorem i poniesie koszty jego zatrudnienia. 10.    Ilość godzin warsztatowych uzależniona jest od tematów prowadzonych warsztatów ( min. 6 godz. szkoleniowych). II. Ocena merytoryczna – Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję wybraną przez Zarząd LGD Centrum inicjatyw Wiejskich. Komisja wybierze te propozycje, które w najwyższym stopniu spełniają następujące kryteria: 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną idee projektu, 2. angażują mieszkańców, 3. zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla uczestników, 4. mają spójny do założeń wniosku harmonogram działań. 5. opierają się na współpracy mieszkańców, 6. zawierają wkład własny niefinansowy wnioskodawcy, 7. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań. Dodatkowe postanowienia: LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich (CIW) ma prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez wnioskodawcę. LGD CIW będzie przedstawiać wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty wsparcia oraz zapewni obsługę finansową (podpisze umowę z instruktorem i poniesie koszty tego zadania) . Działania będą realizowane na podstawie porozumienia zawartego z LGD CIW. Wnioskowana kwota wsparcia od LGD CIW musi być przeznaczona wyłącznie na zatrudnienie Instruktora ( umowa zlecenia). Instruktor ponosi koszty dojazdu oraz/lub koszt materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. Decyzje Komisji są nieodwołalne i ostateczne. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lobez.org niezwłocznie po ich rozpatrzeniu przez Zarząd. Termin  składania wniosków: każdorazowo termin wyznacza LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich podając go do publicznej wiadomości za pomocą strony www.lobez.org i/lub poprzez ogłoszenia prasowe Miejsce składania wniosków Wnioski (w 1 egzemplarzu) powinny być złożone w wyznaczonym terminie (ogłoszony nabór) osobiście do Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie, ul. Północna 10.

Pełna treść wiadomości na: http://lobez.pl/pl/Aktualnosci/W-imieniu-LGD-Centrum-Inicjatyw-Wiejskich-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-na-dzialania-aktywizujace-I-nabor-realizowane-na-terenie-Powiatu-Lobeskiego.html
lobez.pl, Źródło artykułu: lobez.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat łobeski – powiat w województwie zachodniopomorskim z siedzibą w mieście Łobez. W skład powiatu wchodzą gminy: Dobra, Łobez, Resko, Węgorzyno i Radowo Małe, zajmując powierzchnię 1065,13 km².

  Atrakcje przyrodnicze stanowią: Iński Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy, rzeka Rega oraz jeziora - Dobrzyca i Łabuń.

  Do zabytków zaliczają się: kościół pw. św. Mateusza z kamienia nieociosanego z XVI w. w Dobieszewie, dzwon i dzwonnica z drewna z XVII w., kościół p. w. św. Piotra i Pawła z XVIII w. w Bełcznej,  dwór z 1880 r. w Łobżanach, ryglowy kościół pw. Imienia Marii z 1707 r. w Worowie, zespół pałacowo-parkowy z XIX w. w Grabowie, renesansowy pałac w Iglicach oraz zabytkowe kościoły w gminie Resko (kościół gotycki w Resku, obecnie Sanktuarium Matki Boskiej Reskiej, kościół w Starogardzie z 1578-79 r., kościół św. Antoniego z XVIII w. w Dorowie, kościół św. Stanisława Kostki z 1696 r. w Iglicach oraz kościół św. apostołów Piotra i Pawła w Starej Dobrzycy).
     
  Przez powiat przebiega droga krajowa nr 20.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola